แมลงทั่วไทย

ถึงแม้ประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มมีการทดลองเลี้ยงไหมป่ากันไม่นานมานี้แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเส้นไหมป่ามีความคงทน หายาก

ผึ้งมีคุณประโยชน์แก่มนุษย์มากมาย ตัวผึ้งงานได้ให้ประโยชน์ในการผสมเกสรดอกไม้ป่า ไม้ป่าหลายชนิดที่สูญพันธุ์ ก็เนื่องจากขาดแมลงช่วยผสมเกสร

แตนเบียนอาศัยดูดน้ำเลี้ยงภายในตัวครั่ง ทำให้แมลงครั่งทรุดโทรมและตายที่สุด มีผลทำให้ปริมาณครั่งลดลง ในปี 2508

เป็นแมลงศัตรูครั่งที่สำคัญที่สุดและพบมากกว่าแมลงศัตรูชนิดอื่นๆ พบทั่วไปในที่ที่มีการเลี้ยงครั่ง กินรังครั่งชอนไชจนเสียหาย และทำให้ปริมาณครั่งที่เก็บได้ลดลงมาก

แมลงชนิดนี้ไม่เคยแสดงความสำคัญมาก่อนจนกระทั่งในปี 2552 เป็นต้นมาได้มีการตัดไม้สนสามใบจากสวนป่าออกมาใช้ประโยชน์

ในปี 2515 พบด้วงเจาะไม้ เจาะทำลายไม้กระบก (lrvingia malayana) ซึ่งใช้ทำคาน ตง และเสา จนเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในประเทศไทย

มอดขี้ขุยเป็นศัตรูของไม้ที่ใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง และเครื่องเรือนต่างๆ พบทั่วไป ไม้ที่ถูกทำลายเป็นไม้ที่มีปริมาณแป้งสูง

เป็นศัตรูของไม้ไผ่แพร่กระจายอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ในประเทศไทยพบทำลายไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ทั่วทุกภาค

พบทำลายไม้ที่นำมาใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง เข้าทำลายไม้ก่อนพวกมอด Sinoxylon spp. ระบาดในท้องที่

ปลวกเป็นแมลงที่รู้จักกันทั่วไป  ภาษาอังกฤษนอกจากจะเรียกว่า termite แล้ว อาจจะเรียกเป็น white ant แทน

Powered by MakeWebEasy.com