เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมโปรตีนและเทคโนโลยีเนื้อสัตว์

(Excellent center of Meat and Protein Innovation Technology, MPIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และโปรตีนนวัตกรรมที่ผลิตจากทรัพยากรเกิดใหม่หมุนเวียนในระบบแบบครบวงจร และเพื่อต่อยอดนำไปใช้ในภาคปศุสัตว์และประมง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กลุ่มเกษตรกร และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์และประมงของเครือข่ายชุมชนผู้ผลิตกลางน้ำและปลายน้ำให้สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจการปศุสัตว์และประมงกลางน้ำและปลายน้ำได้อย่างมั่นคง

Powered by MakeWebEasy.com