แมลงทางการแพทย์

ชนิดของยุงที่สำคัญในทางการแพทย์มี 4 สกุลได้แก่ ยุงลาย ยุงคิวเล็กซ์ หรือยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง ยุงเสือ หรือยุงฟิลาเรีย

ยุงตัวเต็มวัยทั้ง 2 เพศ กินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ส่วนใหญ่ยุงตัวเมียยังต้องการโปรตีนจากเลือดมนุษย์หรือสัตว์

การเจริญเติบโตของยุงเป็นแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) หมายถึง การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแต่ละระยะที่แตกต่าง

ยุง (mosquitoes) เป็นแมลงดูดเลือดชนิดหนึ่งที่ก่อปัญหาให้กับชุมชน ยุงบางชนิดสร้างความรำคาญ บางชนิดเป็นพาหะนำโรค

Powered by MakeWebEasy.com