ด้วงปีกแข็ง (Beetle)

552 จำนวนผู้เข้าชม  |  ด้วงปีกแข็ง

ด้วงปีกแข็ง (Beetle)

  ด้วงเต่าทอง (Tortoise Beetle)

ด้วงปีกแข็งขนาดเล็กความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ลำตัวป้อมรูปไข่สีเหลืองแต้มด้วยจุดสีดำประปราย และมีส่วนยื่นออกไปเป็นคอบางใสตัวแก่กินใบพืชผักเป็นอาหารพบเห็นได้ทั่วไป


  ด้วงหนวดยาว (Long Horned Beetle)

ด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่งมีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 4 เซนติเมตร มีหนวดยาวลำตัวส่วนใหญ่มีสีดำและมีสีเหลืองคาดกลางปีกและหนวด ตัวหนอนเจาะทำลายไม้ต่างๆ

  แมลงทับ (Metallic Wood Borer)

ด้วงปีกแข็งที่พบได้บ่อย ลำตัวมีสีเขียวสะท้อนแสงสดใสที่เรียกกันว่า "สีปีกแมลงทับ" หนวดเป็นแบบฟันเลื่อย ตัวหนอนกัดกินเข้าไปในเปลือกและเนื้อไม้ทำความเสียหายแก่ต้นพืช  

  ด้วงเจาะไม้ (Buprestid)

ด้วงปีกแข็งจำพวกเดียวกับแมลงทับ แต่รูปร่างค่อนข้างแบนและเรียวยาวส่วนหัวเป็นสีทองและแดงอมม่วง ขนาดความยาวลำตัวประมาณ 6 เซนติเมตร ตัวอ่อนชอบเจาะเนื้อไม้ต่างๆ 

  ด้วงกว่างห้าขา (Five Horned Scarab Beetle)

ด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่งที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ลำตัวป้อมสั้น ความยาวลำตัวประมาณ 6 เซนติเมตร ด้านหน้ามีเขาโค้งยาวงอขึ้นด้านบน 1 อัน และมีขาวขนาดสั้นอีก 2 คู่ 

  ด้วงกว่าง (Scarab Beetle)

ด้วงกว้างชนิดนี้พบอยู่ทั่วไปลำตัวอ้วนป้อมสั้นมีหนวดเป็นแบบแผ่นใบไม้ ประกบกันซึ่งหดและขยายได้ ลำตัวสีน้ำตาลแดง ด้านหน้ามีเขา 1 คู่โค้งเข้าหากันและปลายเขาแยกออกเป็นง่าม ชอบกัดกินต้นอ้อยเป็นอาหาร 

  ด้วงงวง (Pin Hole Borer)

ด้วงงวงชนิดนี้มีขนาดใหญ่ ความยาวลำตัวประมาณ 6 เซนติเมตร ขาคู่หน้ามีขนาดความยาวมาก ลักษณะพิเศษคือมีหัวยื่นยาวออกไปเป็นวงโค้งลง เป็นแมลงที่ทำลายพืชต่างๆ 

Powered by MakeWebEasy.com