หนอนเจาะยอดสนเขา (Mountain peak borer.)

160 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องแมลง

หนอนเจาะยอดสนเขา (Mountain peak borer.)

 

 

สารบัญ


 

ความสำคัญ

  ตัวหนอนเจาะทำลายยอดอ่อนของสน  สองใบ และสนสามใบ ทำให้ยอดมีอาการเหี่ยวเฉาแห้งตายไป เมื่อเกิดกับยอดกลาง มีผลทำให้ต้นสนแตกยอดข้างและมีลักษณะเป็นพุ่มต้นไม่เปลา ความเสียหายรุนแรงในช่วงที่ต้นสนมีอายุ 2-5 ปี หนอนเหล่านี้พบทั่วไปในที่มีการปลูกสนโดยเฉพาะในบริเวณที่ระดับความสูงไม่เกิน 1000 เมตร ที่ระดับสูงกว่านี้ ปริมาณหนอนจะน้อยลงตามลำดับ นอกจากตัวหนอนจะเจาะทำลายยอดอ่อนแล้ว ยังพบว่าตัวหนอนเจาะกินลูกสน ทำให้ปริมาณเมล็ดสนที่เก็บได้ปีหนึ่งๆลดลงมาก

 

ชีววิทยา

หนอนเจาะสนเขาในประเทศไทยเท่าที่พบมีอยู่ 3 ชนิดคือ

   Petrova salweenensis  มีขนาดเล็กกว่าหนอนเจาะยอดส่วนอีก 2 ชนิดเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ปีกคู่หน้าเป็นเกล็ดสีน้ำตาลสลับเงินปลายปีกคู่หลังบางกว่าและเป็นสีขาว มีขนเล็กๆ สีขาวที่ขอบปีก ตัวผู้และตัวเมียคล้ายคลึงกันมาก จะต่างกันก็ที่ขนาด คือตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียเล็กน้อยแต่บางครั้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กก็จะแยกจากตัวผู้ลำบากเมื่อดูจากลักษณะภายนอก ผีเสื้อเมื่อกางปีกวัดได้ประมาณ 1.5-2 ซม. ตัวหนอนสีเนื้อหัวสีน้ำตาลเข้มพบเจาะยอดสนทั้งยอดกลางและยอดข้าง ถ้าเป็นยอดขนาดเล็กจะพบเพียงตัวเดียว ถ้าเป็นยอดใหญ่จะมีหลายตัวและแอบปะปนอยู่กับหนอน Dioryctria spp. ด้วย ถ้าเป็นยอดเล็กที่มีตัวหนอนอาศัยอยู่ จะสังเกตได้จากยางสนสีขาวเยอะเป็นก้อนอยู่ที่ปากรูที่หนอนเจาะเข้าไปและดักแด้ก็จะออกเป็นผีเสื้อที่ตำแหน่งนั้น วงจรชีวิตทั้งสิ้นใช้เวลาประมาณ 45 วัน

   Dioryctria sylvestrella  ผีเสื้อมีขนาดใหญ่กว่าผีเสื้อชนิดแรกที่กล่าวถึงเป็นผีเสื้อกลางคืนเช่นเดียวกัน ขนาดกลางปีกวัดได้ประมาณ 3 ซม. ปีกคู่หน้าสีน้ำตาล มีรอยหยักสีขาวขวางปีกกระจายทั่วไป ปีกคู่หลังสีขาวและบางกว่า ขอบปีกอีกทั้งสองคู่มีขนอ่อนสีขาว ผีเสื้อตัวเมียและตัวผู้คล้ายคลึงกันมาก ไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยดูจากลักษณะภายนอกตัวหนอนสีเทาอ่อนมีจุดสีเทาดำบนลำตัวทั่วไป ตัวหนอนชอบเจาะกินเนื้อเยื่อภายในของยอดกลางที่อวบ จึงทำให้ความเสียหายแก่ต้นสนมากกว่าหนอนของ P. salweenensis ตัวหนอนเข้าดักแด้อยู่ภายในยอดนั้นเอง วงจรชีวิตใช้เวลาประมาณ 50 วันปัจจุบันพบว่า ตัวหนอนเจาะกินอยู่ใต้เปลือกของลำต้นสนด้วย

   Dioryctria abietella  เป็นผีเสื้อชนิดเดียวกันกับ D. sylvestrella ขนาดของผีเสื้อและตัวหนอนไล่เลี่ยกัน แต่ปีกคู่หน้าของ D. abietella เป็นสีเทาดำตลอดไม่มีรอยด่างปีกคู่หลังขาวบางตัวหนังสือสีน้ำตาลแดงไม่มีจุดลักษณะการทำลายและวงจรชีวิตเช่นเดียวกับ D. sylvestrella


การป้องกันกำจัด

  ควรทำในเมื่อมีการระบาดสูง  คือ ทำความเสียหายแก่ยอดของต้นสนที่มีอายุระหว่าง 2-5 ปีอย่างเห็นได้ชัด หากต้องการจำกัด ให้พ่นยาไดเมท โธเอท,ออร์ธีน หรือโรยด้วยคาร์โบฟูแรนชนิดเม็ดที่โคนต้น ในช่วงต้นสนกำลังแตกยอดอ่อน อนึ่งในการใช้ยากำจัดหนอนเจาะยอดสน ควรทำเฉพาะในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เท่านั้น เพราะร่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดแพงมาก

 

กลับสู่ด้านบน

 

แหล่งที่มาของรูปภาพ : Naturhistoriska riksmuseet

Powered by MakeWebEasy.com