ผีเสื้อผี (Unidentified species)

27 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องแมลง

ผีเสื้อผี (Unidentified species)

ความสำคัญ

  ต้นกำลังเสือโคร่ง  เป็นไม้ที่นิยมปลูกกัน เพราะโตเร็วรากใช้เป็นยาสมุนไพร ให้ดอกสวย และดอกมากเต็มต้นตัดดอกขายได้ กรมป่าไม้ได้ทดลองปลูกประปรายในท้องที่ต่างๆ ในภาคเหนือ มานานแล้วหลายปี จนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2524 ได้สำรวจพบการทำลายของตัวหนอนผีเสื้อที่โครงการหลวงพัฒนาป่าไม้ที่สูงแม่ตะมาน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตัวหนอนเจาะก้านคอรากต้นกำลังเสือโคร่งที่ปลูกเมื่อปี 2523 ตายประมาณ 30% ต้นที่ถูกเจาะมีอาการใบเหลือง และจะแห้งตายไป สำหรับกำลังเสือโคร่งที่ปลูกในปี 2524 พบการทำลายในเดือนกันยายน 2525

นอกจากต้นกำลังเสือโคร่งแล้วยังเจาะก้านคอราก Eucalyptus deglupta และ E. cloeziana ที่มีอายุ 1 ปี สำหรับในปี 2524 พบว่า E. deglupta ที่อายุ 1 ปี ในแปลงทดลองพันธุ์ปลายถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ใส่ยูคาลิปตัสที่ต้นโตจะรอดตายมากกว่ากำลังเสือโคร่งเพราะสามารถแตกรากเสริมออกเหนือรอยเจาะทำให้สามารถรอดชีวิตอยู่ได้ ส่วน E. camaldulensis พบว่าถูกเจาะทำลายน้อยกว่ายูคาลิปตัสพันธุ์อื่นๆ

ชีววิทยา

  ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน  ขนาดกลางเมื่อการปิดวัดได้ประมาณ 4 ซม. ปีกทั้ง 2 คู่เรียวยาว สีใบตองแห้ง มีเกล็ดสีขาวประปราย ส่วนท้องเรียวยาวๆ ตัวผีเสื้อจัดได้ว่าผอมบางบินเร็วมาก ตัวหนอนสีขาวครีม หัวสีน้ำตาลตัวเรียวยาว ขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 4.5 ซม.

ตัวหนอนเจาะทำลายต้นที่บริเวณโคราชเป็นส่วนใหญ่และบางครั้งก็พบเกาะที่ลำต้น ตัวหนอนอาศัยกิน cambium และ callus ที่เกิดบริเวณปากแผลที่จะเข้า ถ้าเป็นคอราก ตัวหนอนจะเจาะลึกเข้าไปในรากแก้ว ต้นที่มีหนอนเจาะสังเกตได้ที่บริเวณคอรากจะพบขุยไม้ที่โคนต้น เมื่อคุ้ยดินที่ผิวออกจะพบรอยแผลที่ถูกกัดแทะ มีขุยสีน้ำตาลผสมกับใยเหนียวเป็นแผ่นปิดตามรอย และบางครั้งก็พบเจาะที่ลำต้น แต่พบเป็นส่วนน้อย

การป้องกันกำจัด

  เป็นที่น่าสังเกตว่าแปลงกำลังเสือโคร่ง  และยูคาลิปตัสที่ถูกทำลายมากนั้น มีการถางวัชพืชรอบโคนต้นจนเตียนโล่งแต่ในปี 2525 นี้ แปลงต้นไม้ทั้งสองชนิด ที่ปลูกในปี 2523 และ 2524 มีการถางวัชพืชช้ากว่ากำหนดปรากฏว่าในปี 2525 แปลงไม้ทั้ง 2 ชนิด ถูกแมลงนี้ทำลายในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าและการทำลายเกิดช้ากว่าปี 2524 จึงเป็นข้อคิดว่าวัชพืชที่โคนต้นไม้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความยากง่ายในการวางไข่ของผีเสื้อหากข้อสันนิษฐานนี้เป็นความจริง

การจัดการในเรื่องวัชพืชอาจนำมาใช้เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันการระบาดของแมลงนี้ได้ สำหรับในกรณีที่มีการทำลายสูงคือ เริ่มเห็นขุยไม้ที่โคนต้น ให้พ่นยาที่โคนต้นด้วย ลอร์สแบน ทันที ในการพ่นยาที่จะให้ได้ผลดีควรพ่นในระยะที่เริ่มเห็นขุยไม้ในระยะแรกเท่านั้น คือ เดือนเมษายน-มิถุนายน ถ้าพ่นช้ากว่านี้ต้นไม้ที่มีความทนทานน้อยจะตายเสียก่อน ในธรรมชาติพบตัวหนอนตายเนื่องจากเชื้อในอนาคตอาจมีการศึกษาวิจัยโดยใช้เชื้อ Beauveria sp ในอนาคตอาจมีการศึกษาวิจัยโดยใช้เชื้อราชนิดนี้เป็นตัวกำจัดได้


แหล่งที่มาของรูปภาพ : wildlifeinsight

Powered by MakeWebEasy.com