ปลวก (Isoptera)

41 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องแมลง

ปลวก (Isoptera)

ความสำคัญ

  ปลวกเป็นแมลงที่รู้จักกันทั่วไป  ภาษาอังกฤษนอกจากจะเรียกว่า termite แล้ว อาจจะเรียกเป็น white ant แทน เพราะเหมือนมดสีขาว ปลวกทำความเสียหายแก่บ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างมากมาย ตลอดจนถึงต้นไม้ยืนต้นเช่นในปี พ.ศ. 2522 ปลวกกัดกินเหง้าของกล้าสักในแปลงเพาะตายไปเป็นจำนวนมาก ทำให้กล้าที่จะใช้ปลูกในปีนั้นขาดแคลนมากแต่ปลวกก็ยังให้ประโยชน์แก่มนุษย์เหมือนกัน เช่น พวกที่เพาะเห็ดในรังของมันที่มนุษย์นำมาใช้เป็นอาหาร ชาวบ้านตามท้องถิ่นต่างๆ เก็บเห็ดโคนขายทำรายได้ให้แก่ครอบครัวปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนไม่น้อย

ชีววิทยา

  ปลวกในประเทศไทยมีอยู่ 27 genera  ซึ่งมีทั้งสิ้น 74 ชนิด และเป็นปลวกชนิดใหม่ 33 ชนิด ซึ่งได้รวมรายชื่อไว้แล้ว ได้สำรวจปลวกเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีในบางท้องที่ พบปลวก 8 genera มีอยู่ 12 species พร้อมทั้งได้เขียนรายละเอียดแหล่งที่เก็บตัวอย่างและไม้ที่พบทำลายด้วย

  ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้ (Wood dweller termites)  จะอยู่เฉพาะในไม้บนดินเท่านั้นไม่นั้นอาจมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทคือ ประเภทที่ต้องการความชื้นในไม้สูง ได้แก่ Kalotermes,Neotermes และ Glyptotermes เป็นต้น ส่วนประเภทที่ต้องการความชื้นน้อย ได้แก่ Coptotermes domesticus และ thailandis เป็นต้น

  ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน (Ground dweller termites)  รวมถึงปลวกที่ทำรังอยู่ใต้ดินแต่ทำทางเดินขึ้นมาหาอาหารบนดิน หรือทำรังอยู่ในไม้ที่อยู่ติดต่อกับดิน และต้องลงไปในดินหาความชื้น และปลวกที่ทำจอมปลวก ปลวกจำพวกนี้จะมีความสัมพันธ์กับเห็ดรา และทำความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนไม้ล้มข้อนอนตามพื้นดินและต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่ได้ เช่น Macrotermes Odontotermes, Microtermes หรือ Coptotermes เป็นต้น

การป้องกันกำจัด

  หลักการป้องกันกำจัดปลวก  จำเป็นต้องใช้สารเคมีที่มีพิษตกค้างนาน เพื่อประโยชน์ในด้านการป้องกันและเศรษฐกิจการลงทุน แต่การกำจัดปลวกมิใช่ของง่าย เพราะปลวกซุกซ่อนอยู่ทั่วไป สำหรับอาคารบ้านเรือน ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างสลับซับซ้อนจำเป็นต้องใช้ผู้มีความชำนาญในการกำจัด เพราะยาเคมีเหล่านี้มีอันตรายสูงไม่ควรใช้เมื่อไม่มีความจำเป็น

ในที่ที่เชื่อแน่ว่ามีปลวกอยู่ ควรป้องกันอาคารก่อนการปลูกสร้างจะทำได้สะดวกกว่า นอกจากนี้การเลือกชนิดไม้ที่มีความทนทานต่อการเข้าทำลายของปลวกก็มีส่วนช่วยได้มาก ตัวอย่างเช่น ไม้เหียง ตะเคียนหนู ตาเสือ ตะแบกเลือด และจันทร์ดง จะทนทานต่อการทำลายของปลวก Coptotermes gestroi ได้มากกว่าไม้ยางพารายางยมหินเคี่ยมคะนองสมอพิเภกทะลวงและกระบก เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com