ด้วงงวงเจาะไม้สน (Sipalus granulatus)

29 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องแมลง

ด้วงงวงเจาะไม้สน (Sipalus granulatus)

ความสำคัญ

แมลงชนิดนี้ไม่เคยแสดงความสำคัญมาก่อนจนกระทั่งในปี 2552 เป็นต้นมาได้มีการตัดไม้สนสามใบจากสวนป่าออกมาใช้ประโยชน์ พบว่าไม้ที่ถูกกองไว้ถูกทำลายเสียหายมาก จากนั้นก็พบการทำลายในไม้ที่กองไว้ทุกปีและในปี 2525 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ตัดไม้สนออกจากป่าธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ไม้เหล่านี้ถูกหนอนของด้วงนี้จะทำลายจนไม้เสียหายเป็นจำนวนมากและขายไม่ได้

ชีววิทยา

ตัวเต็มวัยเป็นด้วงงวงขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดของตัวด้วงไม่แน่นอน บางครั้งพบว่าเล็กขนาด 1.9 ซม. ซึ่งขึ้นอยู่กับเพศ และความสมบูรณ์ของอาหารในขณะที่เป็นตัวหนอน ด้วงชนิดนี้ยังไม่มีการศึกษาชีวประวัติโดยละเอียด แต่จากการสังเกตพบว่า ตัวด้วงอาจจะกินเปลือกสนที่ชื่นๆ เป็นอาหาร วางไข่เป็นฟองเดี่ยว สีขาวยาวประมาณ 2.5-3 มม. ไข่แทรกอยู่ตามรอยแตกของเปลือกสนสองใบ และสนสามใบที่ตัดโค่นแล้ว แม้ไม้สนนั้นจะตัดมามีอายุหลายเดือนแล้วก็ตาม แต่เมื่อเปลือกสนยังเกาะเนื้อไม้ไม่ล่อนออก และเนื้อไม้ยังไม่ผุ ตัวด้วงก็จะวางไข่บนเปลือกสนได้ ตัวด้วงสามารถวางไข่ที่โคนต้นของสนที่ยืนต้นตายได้เช่นเดียวกับไม้ที่ตัดล้มไว้

ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่จะเจาะผ่านเปลือกไม้ เพื่อเข้าไปในเนื้อไม้ทันที ตัวหนอนเจาะไชท่อนไม้นั้นจนเป็นรูขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว บนท่อนไม้จะเห็นเป็นขุยไม้สีขาวที่ตัวหนอนดันออกจากรูกองไว้ ขณะเมื่อตัวหนอนเจาะเข้าถึงเนื้อไม้แล้ว แม้เปลือกสนจะหลุดล่อนออกไป ตัวหนอนก็จะไม่ตาย จะเจริญเติบโตและเข้าดักแด้อยู่ภายในจนออกเป็นตัวเต็มวัยในราวเดือนพฤษภาคม เพื่อออกผสมพันธุ์และวางไข่ตัวด้วงชอบซุกซ่อนอยู่ใต้กล่องไม้สนที่ตัดทิ้งไว้และชอบอยู่ในที่ชื้น สำรวจพบที่บริเวณอำเภออมก๋อย และอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่

การป้องกันกำจัด

อาจทำโดยการลอกเปลือกสนทันทีที่ตัดไม้ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม ถ้าไม่ลอกเปลือกควรเลือกตัดไม้ในช่วงระยะเดือนพฤศจิกายน ถึงมีนาคมและต้องขนไม้ที่ตัดออกจากบริเวณป่าสนให้เสร็จในสิ้นเดือนมีนาคมด้วย หากจำเป็นต้องตัดไม้ในช่วงที่มีด้วงงวงมาก และไม่สามารถลอกเปลือก ควรพ่นสนด้วยน้ำยาเคมี เช่น ลอร์สแบน ¹ 20 อีซี 1.0% มีผลคุ้มกันได้นาน 3 เดือน และต้องพ่นยาในทันทีที่ตัดต้นไม้ลง


แหล่งที่มาของรูป : commons.wikimedia.org

Powered by MakeWebEasy.com