แตนเบียนครั่ง (Lissencyrtus troupi Cam)

36 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องแมลง

แตนเบียนครั่ง (Lissencyrtus troupi Cam)

ความสำคัญ

แตนเบียนอาศัยดูดน้ำเลี้ยงภายในตัวครั่ง ทำให้แมลงครั่งทรุดโทรมและตายที่สุด มีผลทำให้ปริมาณครั่งลดลง ในปี 2508 ได้มีการสํารวจแมลงเบียนนี้ในตัวครั่งพบว่า ตัวครั่งมีแมลงเบียนอยู่ถึง 30%

ชีววิทยา

แมลงตัวนี้เป็นแมลงตัวค่อนข้างเล็ก ตัวเมียยาวประมาณ 2 มม. หัว อกปล้องแรก และโคนของอกปล้องกลางมีสีน้ำเงินคล้ำ บริเวณท้องมีสีดำคล้ำ ขาและส่วนอื่นๆของอกสีส้มแดง หนวดมีลักษณะเป็นกระบอก ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียเล็กน้อย ยาวประมาณ 1.5-1.7 มม. หนวดยาวกว่าตัวเมียเล็กน้อยเป็น filiform และ plumose คือมีขนออกมายาว และปลายหนวดไม่เป็นกระบอกเช่นนี้เช่นในตัวเมีย post-scutellum สีน้ำเงินเรือง

ที่ท้องปล้องที่ 6 ทั้งสองข้าง มีกลุ่มขนเเข็งออกมาเป็นแฉก โดยปกติมี 5 เส้น ยางบ้าง สั้นบ้าง ในตัวที่ตายขนเหล่านี้มักหายไป ทำให้หายาก แมลงชนิดนี้พบบ่อยที่สุดและเป็นเเตนเบียน ซึ่งทำลายครั่งมากที่สุด ตัวเมียมีอวัยวะวางไข่สั้นๆ ใช้แทงเข้าไปในแมลงครั่งตัวเมีย เพื่อวางไข่ ตัวอ่อนเข้าดักแด้ภายในตัวครั่งและออกเป็นตัวเต็มวัย เมื่อตัวครั่งโตเต็มที่ ในครั่ง 1 ตัว จะมีตัวอ่อนของ L. troupi 1-13 ตัว

 การป้องกันกำจัด

การกำจัดแมลงเบียนเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างยาก แต่การป้องกันสามารถทำได้โดยอาศัยลักษณะการเจริญเติบโตของแมลงเบียนตัวนี้เป็นหลัก คือ โดยปกติแมลงเบียนจะติดไปกับครั่งพันธุ์ที่นำไปปล่อย ในขณะที่ลูกครั่งออกจากรังไปเกาะตามพืชที่ใช้เพาะเลี้ยงแล้ว ให้เก็บครั่งพันธุ์นั้นลง เพราะตัวเบียนจะยังอาศัยอยู่ในครั่งพันธุ์ยังไม่พร้อมที่จะบินออก วิธีนี้จะสามารถลดปริมาณแมลงเบียนลงได้

 

แหล่งที่มาของรูป : thairath

Powered by MakeWebEasy.com