ผึ้ง (Honey Bee)

43 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องแมลง

ผึ้ง (Honey Bee)

ความสำคัญ

ผึ้งมีคุณประโยชน์แก่มนุษย์มากมาย ตัวผึ้งงานได้ให้ประโยชน์ในการผสมเกสรดอกไม้ป่า ไม้ป่าหลายชนิดที่สูญพันธุ์ ก็เนื่องจากขาดแมลงช่วยผสมเกสรในบริเวณนั้น น้ำผึ้งเป็นแหล่งรวมของน้ำตาลที่มีประโยชน์ น้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับหลอดลม แก้สะอึก ใช้รักษาแผลสดขี้ผึ้ง ใช้แก้โรคบิด ใช้ทำเทียนไข เครื่องสำอาง และใช้เป็นส่วนประกอบของแบบพิมพ์ผ้า เครื่องไฟฟ้า สีน้ำมัน ฟอกหนัง และน้ำมันหล่อลื่น

ชีววิทยา

ผึ้งเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมานานกว่ามนุษย์ มีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางกันอยู่ทั่วโลก ฉะนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับผึ้งจึงมีมากมายหาอ่านได้ไม่ยาก ผู้เขียนจึงขออารัมภบทเฉพาะผึ้งของไทยอย่างสั้นๆเพียงเพื่อให้ผู้อ่านรับทราบว่าเพิ่งนั้นก็ถูกนับว่าเป็นแมลงป่าไม้ที่สำคัญด้วยเช่นกัน


ผึ้งที่พบในประเทศไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือ

    ผึ้งหลวง (Apis dorsata)

ผึ้งชนิดนี้จะสร้างรังที่มีขนาดใหญ่มากและอยู่เดี่ยวๆ ตามภูเขา ชะง่อนผา โขดหิน ตามกิ่งของต้นไม้ใหญ่ๆ ตามป่าโปร่ง และป่าดิบทั่วไป ผึ้งหลวงมีขนาดใหญ่ ลำตัวยาวประมาณ 19 มม. ความกว้างของลำตัวตรงส่วนนอกเฉลี่ย 5 มม. ผึ้งหลวงเป็นผึ้งที่มีความสามารถสูงในการหาน้ำหวาน อดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนได้ดี มีนิสัยดุร้ายมาก เลี้ยงไม่เชื่อง มีอุปนิสัยจะต้องสร้างรังในที่โล่ง จึงสามารถจะนำมาเลี้ยงในรังได้

  ผึ้งโพรง (Apis cerana)

มีชื่อพื้นพื้นเมืองว่า โพรง รวง พรวน มิ้มโต หนอกวัว จัดเป็นผึ้งพันธุ์พื้นเมืองเอเชียที่ดีที่สุด เป็นผึ้งขนาดกลาง ตัวเล็กกว่าผึ้งหลวง แต่โตกว่าผึ้งมิ้ม นิสัยไม่ดุร้าย ชอบสร้างรังในที่มืด เช่น โพรงไม้ ซอกต้นไม้ ซอกหิน ตามลำต้นไม้ที่กลวง รังที่สร้างมีหลายรังประกอบกันเป็นชั้นๆ รังหนึ่งมี 6-7 ชั้น เป็นผึ้งที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไป เพราะให้น้ำหวานได้ดีกว่าผึ้งมิ้น นิสัยเชื่อง มีความต้านทานต่อโรคต่างๆ ของผึ้งได้ดีกว่าพันธุ์ผึ้งยุโรป

ผึ้งงานของผึ้งโพรงมีความสามารถด้อยกว่าผึ้งหลวง ปริมาณน้ำผึ้งที่ได้ต่อรังเฉลี่ยประมาณ 3-4 กิโลกรัม ลักษณะที่ไม่ดีของผึ้งโพรง คือ ผึ้งโพรงมีอัตราในการทิ้งรังค่อนข้างสูง ถ้ารังผึ้งมีศัตรูรบกวนหรืออยู่ในสภาพขาดแคลนอาหาร ผึ้งโพรงจะอพยพทิ้งรังไปอย่างง่ายดาย

  ผึ้งมิ้ม (Apis flotea)

หรือผึ้งหวี่ เป็นผึ้งขนาดเล็ก สร้างรังเดี่ยวๆ ตามกิ่งไม้ พบมากในบริเวณที่ราบ ตามป่าโปร่ง ผึ้งงานของผึ้งมิ้มเป็นผึ้งขนาดเล็ก สร้างรังขนาดเล็กมีปริมาณน้ำผึ้งน้อย ขนาดของรังตั้งแต่ 1 คืบ ถึง 1 ฟุต คุณลักษณะที่ไม่ดีของผึ้งมิ้ม คือ ชอบอพยพและมีการแบ่งแยกมากกว่าผึ้งชนิดอื่นๆ ขนาดของผึ้งราชินีจะโตกว่าผึ้งงานเล็กน้อย และขนาดไล่เลี่ยกับขนาดของผึ้งผู้ ซึ่งมีสีดำตัวเข้ม ผึ้งมิ้มไม่เหมาะสมที่จะนำมาเลี้ยง เนื่องจากปริมาณน้ำผึ้งน้อยมาก ถึงแม้จะเชื่องและไม่ดุร้ายก็ตาม


แหล่งที่มาของรูป : smart-beekeeper

Powered by MakeWebEasy.com