ผีเสื้อไหมป่า (Wild silkmoths)

30 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องแมลง

ผีเสื้อไหมป่า (Wild silkmoths)

ความสำคัญ

ถึงแม้ประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มมีการทดลองเลี้ยงไหมป่ากันไม่นานมานี้ แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า เส้นไหมป่ามีความคงทน หายาก ซักน้ำได้ มีลักษณะเด่นที่แสดงความสวยงามเฉพาะตัวของมันเอง สามารถเลี้ยงด้วยใบไม้ได้หลายชนิด เช่น ไม้ในตระกูล Quercus, Castanopsis, Litho carpus, Dalbergia, Shorea, Terminalia และอื่นๆ เป็นต้น ไหมป่าที่ผลิตได้จะทำให้ชาวบ้านเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวของตนและนำไปใช้ในครัวเรือนได้ด้วย

ชีววิทยา

ผีเสื้อในวงศ์นี้เป็นผีเสื้อที่มีขนาดใหญ่มาก เช่น ผีเสื้อ Attacus atlas เป็นต้น บางชนิดมีสีสรรสะดุดตาสวยงามมาก หนวดเป็นแบบ bipectinate หรือเป็นแบบฟันหวี ตัวผีเสื้อไม่มีปีก ไม่มีปาก จึงไม่กินอาหารใดๆ ปีกผีเสื้อมักมีจุดใสมองคล้ายลูกนัยตาที่ปีก ตัวหนอนไหมป่าเป็นที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไปในหมู่ชาวเขาหลายประเทศ เช่น อินเดีย ปากีสถาน พม่า เนปาล และประเทศจีน ในประเทศไทยยังไม่มีการเลี้ยงกัน จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1976 Wongtont, et. al. 1980 ได้เริ่มศึกษาหนอนไหมป่าและริเริ่มเการเลี้ยงในขั้นทดลองขึ้น

Wongtong, et. al. (1980) ได้สำรวจพันธุ์ผีเสื้อไหมป่าในประเทศไทย พบว่ามีผีเสื้อไหมป่าในประเทศไทยอย่างน้อย 6 ตระกูล และ รวบรวมได้ 13 ชนิด ได้แก่ Antheraea mylitta Drury, Antheraea paphia Linn., Antheraea roylei Mr., Antheraea frithii Mr., Antheraea larissa Ww., Attacus atlas Linn., Philosamia cynthia Boisd.,¹ Actias calandra, Actias maenas, Actias selene Hubner, Leopa sikkima, Cricula trifenestrata, และ Dictyoploea cachara.


แหล่งที่มาของรูป : actias

Powered by MakeWebEasy.com