ยุง (Mosquitoes)

208 จำนวนผู้เข้าชม  |  ยุง (mosquitoes)

ยุง (Mosquitoes)

ยุง (mosquitoes)  เป็นแมลงดูดเลือดชนิดหนึ่งที่ก่อปัญหาให้กับชุมชน ยุงบางชนิดสร้างความรำคาญ บางชนิดเป็นพาหะนำโรค ยุงที่เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ เช่น ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกาและซิคุนกุนยา ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย ยุงเสือเป็นพาหะนำโรคเท้าช้าง

วงจรชีวิตของยุงเริ่มจากไข่ (egg)  ไข่ฟักเป็นลูกน้ำ (larva) ภายใน 1-3 วันลูกน้ำมี 4 ระยะแต่ละระยะกินอาหารและลอกคราบเพื่อเพิ่มขนาดของลำตัว อาหารของลูกน้ำ เช่น ตะไคร่น้ำ แพลงตอน หรือ อินทรียสารต่างๆ เป็นต้น ลูกน้ำระยะสุดท้ายจะลอกคราบเป็นตัวโม่ง (pupu) ตัวโม่งของยุงไม่กินอาหารและเคลื่อนไหวในเเนวดิ่งเมื่อถูกรบกวน ระยะตัวโม่งใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย (adult) ยุงตัวผู้มักจะออกจากตัวโม่งก่อนยุงตัวเมีย ในช่วงแรกๆ ยุงตัวเมียเท่านั้นที่ดูดเลือด เพื่อช่วยให้ไข่เจริญเติบโต ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 1-5 เดือน

ยุง แบ่งออกเป็น 3 subfamilies  ใหญ่ๆ คือ Toxorhynchitinae (ยุงยักษ์) Anopheliae (ยุงก้นปล่อง) และ Culicinae (ยุงลายและยุงรำคาญ) ยุงยักษ์ไม่ดูดเลือดเป็นอาหาร ยุงก้นปล่อง ยุงรำคาญ และยุงลายดูดเลือดคนและสัตว์เป็นอาหาร พฤติกรรมการเข้าหาเหยื่อของยุงแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน ยุงลายชอบหากินในเวลากลางวัน ในขณะที่ยุงก้นปล่องและยุงรำคาญหากินในเวลากลางคืน

ในประเทศไทยมียุงงานแล้ว 459 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นยุงก้นปล่อง 73 ชนิด ที่เหลือเป็นยุงรำคาญ ยุงลาย และยุงอื่นๆ

Powered by MakeWebEasy.com