งานวิจัยแมลงในประเทศ

ชนิดของยุงที่สำคัญในทางการแพทย์มี 4 สกุลได้แก่ ยุงลาย ยุงคิวเล็กซ์ หรือยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง ยุงเสือ หรือยุงฟิลาเรีย

ยุงตัวเต็มวัยทั้ง 2 เพศ กินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ส่วนใหญ่ยุงตัวเมียยังต้องการโปรตีนจากเลือดมนุษย์หรือสัตว์

การเจริญเติบโตของยุงเป็นแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) หมายถึง การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแต่ละระยะที่แตกต่าง

ยุง (mosquitoes) เป็นแมลงดูดเลือดชนิดหนึ่งที่ก่อปัญหาให้กับชุมชน ยุงบางชนิดสร้างความรำคาญ บางชนิดเป็นพาหะนำโรค

ถึงแม้ประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มมีการทดลองเลี้ยงไหมป่ากันไม่นานมานี้แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเส้นไหมป่ามีความคงทน หายาก

ผึ้งมีคุณประโยชน์แก่มนุษย์มากมาย ตัวผึ้งงานได้ให้ประโยชน์ในการผสมเกสรดอกไม้ป่า ไม้ป่าหลายชนิดที่สูญพันธุ์ ก็เนื่องจากขาดแมลงช่วยผสมเกสร

แตนเบียนอาศัยดูดน้ำเลี้ยงภายในตัวครั่ง ทำให้แมลงครั่งทรุดโทรมและตายที่สุด มีผลทำให้ปริมาณครั่งลดลง ในปี 2508

เป็นแมลงศัตรูครั่งที่สำคัญที่สุดและพบมากกว่าแมลงศัตรูชนิดอื่นๆ พบทั่วไปในที่ที่มีการเลี้ยงครั่ง กินรังครั่งชอนไชจนเสียหาย และทำให้ปริมาณครั่งที่เก็บได้ลดลงมาก

Powered by MakeWebEasy.com